தமிழ் மன்றம் மற்றும் நுண்கலை மன்றம்

GCT

திகட்டாத தெள்ளமுதாய் எங்கள் பாட்டன் பூட்டன் கொடுத்துச்சென்ற பண்பாட்டை பறைசாற்றத் துடிக்கும் ஏகலைவர்கள் நாங்கள்..!

Know more about TMFA GCT

தமிழ் மன்றம்

திகட்டாத தெள்ளமுதாய் எங்கள் பாட்டன் பூட்டன் கொடுத்துச்சென்ற பண்பாட்டை பறைசாற்றத் துடிக்கும் ஏகலைவர்கள் நாங்கள்..! அறிவியலின் ஆதிக்கத்தில் மூத்தமொழி தந்த கலைகளை வளர்க்கும் அரிய பணியில் GCT-யின் தமிழ் மன்றம்...!


நுண்கலை மன்றம்

வண்ணமொழி பேசி கைவினைப் பொருட்களில் கலை அழகைக் காட்டும் நுண்ணறிவில் தெளிந்த பிரம்மாக்கள் நாங்கள்..! கற்பனைத் திறமைகளுக்குத் தீனிபோடும் GCT-யின் நுண்கலை மன்றம்!

Achievements

Students from Tamil Mandram and Fine Arts have never failed to prove their talents!

KCT DANCE

Folk Dance Winners at KCT

The girls proved that a dance is a poem of which each movement is a word!

Silence is the loudest cry!

Winners of the Mime Competition at Kumaraguru College of Technology!

Actions speak louder than words!

They bagged yet another prize at Sri Krishna College in the Mime contest!

Isn't Participation equally important?

TMFA members won the overall trophy at Kumaraguru College!

Trophy Baggers

Why win small prizes, when you can take home the bigger one? TMFA have got the overall trophy at CIT!

Another trophy folks!

Fight for the Prize! TMFA Members holding the trophy at SKCT!

Make way for the Road Side Entertainment!

The Girls bagged the first prize in street play at KCT for their marvelous act!

Heroes on the Stage!

TMFA won the prize for their Street Play at NITT, Trichy!

Gallery

https://www.sellmyphone.org.ukSANGAMAM 2018

Don't miss the events on March 16,17 and 18!

Sangamam is an intra college event that consists of a series of events which involves the coordination of all the students in and around GCT. Additionally, the 3 day fest helps the students to mingle along with the crowd and exhibit their talents!

Contact Us

manavarmandramgct@gmail.com

Sasi Kumar

+91 97919 52315